Motivationslyftet

Vi är oerhört glada och stolta att arbeta med metoden Motivationslyftet på vår skola.

Den inre motivationen är allt. Den ger förutsättningar för självkänsla och självförtroende, inlärning, välmående och resultat. Tillsammans med alla kollegor vill vi ge varje elev här på skolan allt som krävs för att rusta hen för framtiden. Första steget är att klara av studierna. Att aktivt träna med sin inre motivation ger styrka och uthållighet för att nå sina studiemål.

Motivationslyftet är en metod som strukturerat och forskningsbaserat har drivits sedan 2013 – med en tydlig målbild – att få motivationsträning i schemat på alla svenska skolor- och vi är glada att vara delaktiga här.

Senaste PISA-studien (OECD, december 2019) visade att skolelever med ett så kallat ”Growth mindset” (syftar till självbild och förståelse för sin livspotential), hade i snitt 32 kunskapspoäng mer än elever som trodde att deras prestationsförmåga var genetiskt förbestämt.

Neuroforskningen är tydlig, det går att träna hjärnan till inre motivation. Inom elitidrotten är mental träning en självklarhet eftersom man vet vilken positiv inverkan exempelvis värderingar och mindset har på hållbar prestation. I skolans värld saknas tyvärr ofta strukturerade planer för hur elever ska träna sin mentala styrka för att aktivera sina inre drivkrafter. Det försöker vi förändra här på Montessori Vaxholm, genom detta träningsprogram, dvs. Motivationslyftet. Motivationslyftet vill hjälpa elever, men även lärare och rektorer, att skapa en skola där självledarskap och mental styrka värderas lika högt som ämneskunskaper och kompetenser.

Motivationslyftets metodik utgår från den svenska läroplanens övergripan­de mål, barnkonventionen och FNs globala hållbarhetsmål.

Vill du veta mer, kontakta gärna Christina Ahlström, rektor. christina@monvax.com