Nyckelpigan


På avdelningen Nyckelpigan finns plats för 12-14 barn i åldrarna 1-3 år. Vi arbetar aktivt med dagligen återkommande rutiner eftersom rutiner är trygghet för små barn, de gör tillvaron begriplig och förutsägbar.

Dagen hos oss börjar med lämning utomhus. Klockan nio startar vi sedan dagen med en samling inomhus där vi sjunger olika sånger och gör rim och ramsor i syfte att främja barnens språkutveckling. Vi pratar om hur den aktuella dagen ser ut för att skapa tydlighet och varje barn uppmärksammas genom att vi sätter upp foton på både när- och frånvarande barn och sjunger vår namnsång. Samlingen avslutas med att äta frukt.

Efter samlingen tar olika aktiviteter vid såsom tex skapande, utelek eller rörelse/dans. Barnen får även stort utrymme för den fria leken eftersom den är grunden för utveckling och lärande. Här kan barnen välja fritt bland olika material och leksaker, leker själva eller tillsammans med andra. Den fysiska miljön på avdelningen är anpassad för de yngsta barnen: allting finns på låga hyllor inom räckhåll för barnen för att de självständigt ska kunna ta fram det material de önskar leka/arbeta med. Samtliga bord och stolar på avdelningen är låga och anpassade för de små barnen.

Vi arbetar aktivt med de yngsta barnens självständighet och uppmuntrar dem tidigt att göra så mycket som möjligt själva. Att kunna klara något själv ger en inre tillfredsställelse och glädje som vi vill att varje barn ska få uppleva! Med stöd från pedagogerna och utifrån ålder och utvecklingsnivå  klär barnen på- och av sig själva, dukar och dukar av sina platser vid måltider, äter och delar maten själva, plockar undan efter leken, sköter toalettbesök och handtvätt mm.

Efter lunch sover barnen på madrasser inomhus till avslappningsmusik. Vi har lugna aktiviteter såsom tex sagoläsning eller måla/rita efter vilan och fram till mellanmålet, efter mellanmålet går vi oftast ut och leker på gården.

Kontakt


Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan!

Sjukanmälan
Telefon: 08-541 337 50

Ledighetsansökan
Ladda ned pdf här


Förskolan
Telefon: 08-541 323 55
Rektor: 073-151 15 40
E-post: rektor@monvax.com

Kullaskogsvägen 1
185 37 Vaxholm

Skolan
Telefon: 073-151 15 40
E-post: rektor@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Fritids
Telefon: 073-368 80 68
E-post: rektor@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Elevhälsoteam
Skolsköterska: Annika Teiner
E-post: annika-teiner@monvax.com

Kurator: Vakant
E-post: rektor@monvax.com