GDPR


Oavsett om du är elev, förälder eller medarbetare hos oss vill vi på Montessori Vaxholm att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Nedan berättar vi om vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det och vad vi gör för att skydda dem.

Den 25 maj 2018 började en ny lag att gälla som ska stärka skyddet för individens personuppgifter. Lagen heter GDPR och står för General Data Protection Regulation. Det svenska namnet på regleringen är dataskyddsförordningen.

Regleringen kommer att ersätta den nu gällande personuppgiftslagen, PUL, vilken upphör att gälla den 25 maj 2018. Bakgrunden till den nya regleringen är det ökade flödet av personuppgifter bl.a. med anledning av Internet och den ökade handeln inom EU. Syftet med regleringen är att värna om individens rättigheter till sina personuppgifter men samtidigt främja en digitalisering.

För att säkerställa att ditt barn får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver förskolan/skolan hantera ditt barns personuppgifter. Exempel på vanligt förekommande personuppgifter som vi behandlar är ditt barns namn, adress och personnummer. För Montessori Vaxholm innebär det att vi ser till att våra underleverantörer och samarbetspartners är väl insatta i och har system för att uppfylla de nya reglerna. För att säkerställa att personuppgifter behandlas korrekt har vi under våren påbörjat en inventering av alla personuppgiftsbehandlingar inom verksamheten.  Inventeringen är en detaljerad kartläggning av alla register, system och dokument där personuppgifter förekommer.

Exempel på leverantörer som vi använder är: Unikum, Prorenata (elevhälsa), Google samt några läromedelsförlag. Vi har biträdesavtal med dessa.

Kartläggningen ska i sin tur ge en överblick och bättre kontroll över vilka personuppgifter som behandlas. Vi kommer att minska användningen av personnummer. Det kommer att förekomma i Unikum och i skolans elevhälsoverktyg; Prorenata, där säker inloggning förekommer.

Vi behöver också samla in en del personuppgifter om dig som vårdnadshavare, till exempel dina kontaktuppgifter.

Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter, varför ditt barns skola behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till.

Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina eller ditt barns personuppgifter raderade eller ändrade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett.

Du har även rätt att klaga på hur ditt barns skola hanterar dina eller ditt barns personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter ditt barns skola behandlar.

Christina Ahlström,
Rektor Montessori Vaxholm

Kontakt


Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan!

Förskolan
Telefon: 08-541 323 55
Rektor: 070-532 21 90
E-post: christina@monvax.com

Kullaskogsvägen 1
185 37 Vaxholm

Skolan
Telefon: 070-532 21 90
E-post: christina@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Fritids
Telefon: 073-368 80 68
E-post: christina@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Elevhälsoteam
Skolsköterska: Annika Teiner
E-post: annika-teiner@monvax.com

Kurator: Frida Söderblom
E-post: frida-soderblom@monvax.com