Om oss


Montessoriskolan Vaxholm är en friskola där vi har barn från 1 år upp till och med årskurs 6. Huvudman för verksamheten är den ekonomiska föreningen Montessoriskolan i Vaxholm.

Skolan öppnade i augusti år 2000 med en förskolegrupp, en skolklass och ett fritidshem. Verksamheten har idag 70 elever i åldrarna 6 till 12 år i skolan samt 30 barn i åldrarna 1 till 5 år på förskolan. Totalt är det 10 anställda på skola och fritids och på förskolan är det 7 anställda. Flera med utbildning i Montessoripedagogik.

Vill ni ha mer information om skolan eller montessoripedagogiken utöver vår hemsida är ni välkomna att ringa rektor Sofia Lindström Reback 073-151 15 40. Alla som är intresserade av att göra ett studiebesök på skolan eller förskolan är varmt välkomna, men boka alltid en dag och tid i förväg, av respekt för elevernas och lärarnas arbete.

Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö till Montessoriförskolan Vaxholm (1- 5 åringar) eller till Montessoriskolan Vaxholm (Förskoleklass- åk 6) anmäl intresset här på webben.

KÖANMÄLAN FÖRSKOLA
KÖANMÄLAN SKOLA

Vad är Montessori


Montessori - ett ord som många har hört men få vet vad det står för. Förklaringen är enkel. Maria Montessori, Italiens första kvinnliga läkare, är kvinnan bakom den pedagogik som tillämpas i Montessoriskolorna runt om i världen.

Alla barn är nyfikna …
Maria Montessori utgick ifrån att barn är nyfikna och vill utveckla och använda sina resurser i takt med sin egen mognad. Det är det som ligger bakom Montessoripedagogikens idéer. En montessorilärare är hela tiden uppmärksam på varje enskilt barns mognadsgrad och förmåga och utifrån detta stimulerar läraren barnet att hämta in kunskaper och färdigheter.

Hjälp mig att göra det själv
Ovanstående rubrik har blivit något av ett motto för Montessoripedagogiken. En montessorilärare är mer en observatör än en instruktör. Naturligtvis ges presentationer av ämnen och material, men därefter arbetar barnet självständigt, i par eller i grupp. Läraren observerar barnets arbete med de olika uppgifterna och bedömer om hjälp behövs och i så fall på vilket sätt. Det är viktigt att barnen får rätt stimulans i rätt tid för att känna glädje i sitt arbete.

Image

Föreningen


Skolans syfte är att på Montessoripedagogiska grunder och med yppersta kvalitet som riktmärke bedriva undervisning och barnomsorg inom förskola, skola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Styrelsen


Den ekonomiska föreningen leds av en styrelse som är övergripande ansvarig för verksamheten och arbetar för att stärka den långsiktiga stabiliteten och möjliggöra våra spännande satsningar, exempelvis på informations- och kommunikationsteknik.

Läs mer

Kontakt


Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan!

Sjukanmälan
Telefon: 08-541 337 50

Ledighetsansökan
Ladda ned pdf här


Förskolan
Telefon: 08-541 323 55
Rektor: 073-151 15 40
E-post: rektor@monvax.com

Kullaskogsvägen 1
185 37 Vaxholm

Skolan
Telefon: 073-151 15 40
E-post: rektor@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Fritids
Telefon: 073-368 80 68
E-post: rektor@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Elevhälsoteam
Skolsköterska: Annika Teiner
E-post: annika-teiner@monvax.com

Kurator: Vakant
E-post: rektor@monvax.com