Föreningen


Mål för verksamheten
Skolans syfte är att på Montessoripedagogiska grunder och med yppersta kvalitet som riktmärke bedriva undervisning och barnomsorg inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Vi vill verka för en kreativ och stimulerande verksamhet som tillgodoser barnens behov av stimulans, kunskaper, trygghet och varaktiga relationer. Ett grundläggande mål är att barnens personlighet utvecklas mot självständighet och en positiv medvetenhet om den egna rollen i omvärlden. Skolan och förskolan skall vara en plats där alla kan känna glädje och stolthet. I vår verksamhet kommer barnen i första hand.

Föreningens roll
Montessoriskolan i Vaxholm drivs som en ekonomisk förening. Föreningen är huvudman och juridiskt ansvarig för skolan. Skolverket utgör tillsynsmyndighet. Föreningens styrelse har det yttersta arbetsgivaransvaret. Skolans och förskolans operativa ledning sköts av skolchef/rektor och förskolechef. Föreningen är medlem i Svenska Montessoriförbundet.

Medlemskap
Vi hoppas att alla föräldrar med barn i verksamheten har möjlighet att vara delaktiga i gemensamma aktiviteter som anordnas, exempelvis städ- och fixardagar samt utbildningskvällar. Som medlem i föreningen har man rösträtt och möjlighet att påverka valet av styrelse vid årsstämman. Alla föräldrar med barn i verksamheten får ett erbjudande om att bli medlemmar i föreningen.

Medlemskapet kostar 100 kr/år och familj. 

Kontakt


Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan!

Sjukanmälan
Telefon: 08-541 337 50

Ledighetsansökan
Ladda ned pdf här


Förskolan
Telefon: 08-541 323 55
Rektor: 073-151 15 40
E-post: rektor@monvax.com

Kullaskogsvägen 1
185 37 Vaxholm

Skolan
Telefon: 073-151 15 40
E-post: rektor@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Fritids
Telefon: 073-368 80 68
E-post: rektor@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Elevhälsoteam
Skolsköterska: Annika Teiner
E-post: annika-teiner@monvax.com

Kurator: Vakant
E-post: rektor@monvax.com