Styrelsen


Vad gör styrelsen?
Välkomna till ett nytt läsår.
Som ni vet drivs Montessori Vaxholm som en ekonomisk förening. Vårt engagemang som medlemmar är drivkraften för en fortsatt stabil utveckling av vår skol- och förskoleverksamhet. Det är en otrolig chans att direkt kunna påverka och utforma våra barns skolupplevelse och vad de får med sig för framtiden. Den ekonomiska föreningen leds av en styrelse som är övergripande ansvarig för verksamheten och arbetar för att stärka den långsiktiga stabiliteten och möjliggöra våra spännande satsningar, exempelvis på digital utveckling.

På ett praktiskt plan träffas styrelsen ca 1 gång/mån. Vi ser till att skolan och förskolan har lokaler för undervisning, lunch, gymnastik etc. Detta sker i nära samråd med rektor och kommunen. Vi diskuterar kontinuerligt hur vi kan attrahera fler elever och den bästa personalen till verksamheten. Kreativ marknadsföring är en viktig bit. Vi tar gärna emot förslag och hjälp med kanaler ut. Det är kul att det även finns stort utrymme att implementera nya idéer som förstärker skolupplevelsen, t.ex skolmaten, ev inspirationsseminarier för eleverna (på diskussionsstadiet), utflykter etc.

Vi hoppas att du ser detta som en fantastisk möjlighet att påverka ditt barns skolupplevelse och att du någon gång under ditt barns tid i verksamheten väljer att ta aktiv del i styrelsearbetet.

Föreningens styrelse består förutom rektor av föräldrar som är medlemmar i föreningen. Den består av åtta ledamöter som är förtroendevalda av medlemmarna vid verksamhetens årliga stämma. 

Kontaktuppgifter
Enklaste sättet att komma i kontakt med styrelsen är att skicka e-post till 
ordforande@monvax.com.

Ledamöter


Henrik Isaksson, ordförande
Helena Fond, vice ordförande
Leslie Öqvist, kassör
Madeleine Landou, ledamot

Kontakt


Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan!

Sjukanmälan
Telefon: 08-541 337 50

Ledighetsansökan
Ladda ned pdf här


Förskolan
Telefon: 08-541 323 55
Rektor: 073-151 15 40
E-post: rektor@monvax.com

Kullaskogsvägen 1
185 37 Vaxholm

Skolan
Telefon: 073-151 15 40
E-post: rektor@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Fritids
Telefon: 073-368 80 68
E-post: rektor@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Elevhälsoteam
Skolsköterska: Annika Teiner
E-post: annika-teiner@monvax.com

Kurator: Vakant
E-post: rektor@monvax.com