Montessoriskolan Vaxholm – för nyfikna barn!


Vi på Montessori Vaxholm arbetar för att varje barn ska känna glädje och bli motiverad att lära sig nya saker varje dag. Många föräldrar väljer Montessoripedagogiken för att vi utgår från att varje barn kan och vill utvecklas. Våra välutbildade och engagerade pedagoger arbetar för att eleverna ska lära sig tänka kritiskt och självständigt samtidigt som kunskap hela tiden är i fokus. Detta skapar en god grund för ett livslångt lärande. Många föräldrar väljer oss för att vi utgår från att varje barn kan och vill utvecklas.

Montessoripedagogiken tar fasta på barnens naturliga nyfikenhet. I vår lilla, personliga skola får eleverna utveckla sitt lärande och sina förmågor för att växa till självständiga individer som vågar ta för sig och tro på sig själva.

Eftersom vi har små elevgrupper så finns det plats för varje barn att få utvecklas efter sina egna förutsättningar. Alla åldersgrupper har tillgång till montessorimaterial och annat kreativt material. Materialet används för att ge barnen mer konkreta upplevelser och en djupare förståelse. Eleverna, som sedan förskolan tränats i att välja, planera, genomföra och avsluta ett arbete, har möjlighet att påverka sitt eget lärande. Lärarna ser till olika elevers behov och utveckling och observerar var i utvecklingen eleverna befinner sig. Självklart följer vi Läroplanen (LGR 11) och vi har nationella prov samt diagnoser i svenska och matematik.

Att vi på Montessoriskolan Vaxholm dessutom kan erbjuda en fantastisk omgivning är vi mycket stolta över. Förutsättningarna för barnen är de bästa tänkbara.

Fritidsverksamheten bedriver en aktiv verksamhet med aktiviteter kopplade till sitt uppdrag i läroplan. Vårt fritids är integrerad i skolmiljön. 

Vi har ett aktivt fadderarbete på skolan och arbetar med elevdemokrati bland annat genom klassråd och elevråd. Vi värnar om vår goda stämning och sammanhållning på skolan. Vi har nolltolerans mot kränkningar och mobbning och jobbar aktivt med respekt och hur man är en bra kompis. Hos oss ska alla känna trygghet och trivsel!

Köanmälan


Gör köanmälan till skolan här:

Köanmälan
Image

F-1


Vi arbetar åldersblandat på Montessori Vaxholm men eleverna har också lektioner i åldershomogena grupper. Carina ansvarar för klassen.

Läs mer
Image

Åk 2-3


Eleverna i åk 2-3 arbetar varje dag åldersblandat. Vissa lektioner delas eleverna upp och får undervisning i åldershomogena grupper. 

Läs mer
Image

Åk 4-6


I åk 4-6 erbjuder vi möjlighet att arbeta kreativt och inspirerar till lust att utvecklas. Eleverna utvecklar kunskap genom att reflektera tillsammans med andra elever och med sina pedagoger.

Läs mer
Image

Fritids


Vårt fritids ger eleverna möjlighet att utveckla många olika förmågor. Leken är viktig likväl som möjligheten att lära sig nya saker. 

Läs mer

Kontakt


Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan!

Sjukanmälan
Telefon: 08-541 337 50

Ledighetsansökan
Ladda ned pdf här


Förskolan
Telefon: 08-541 323 55
Rektor: 073-151 15 40
E-post: rektor@monvax.com

Kullaskogsvägen 1
185 37 Vaxholm

Skolan
Telefon: 073-151 15 40
E-post: rektor@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Fritids
Telefon: 073-368 80 68
E-post: rektor@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Elevhälsoteam
Skolsköterska: Annika Teiner
E-post: annika-teiner@monvax.com

Kurator: Vakant
E-post: rektor@monvax.com