Åk 2 - 3


Verksamhet
Montessoripedagogiken ger barnet möjlighet att kunskapsmässigt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. För att främja koncentrationen är miljön viktigt. Vi strävar tillsammans efter att eleverna ska få en lugn och välordnad studiemiljö.

Vi använder både läromedel och digital teknik i undervisningen. Eleverna får låna en iPad eller dator under lektionstid och har egna inloggningsuppgifter. Att söka information är så mycket enklare när alla har tillgång till dator hela tiden. När en elev inte är närvarande, är sjuk t ex, kan han/hon ändå följa undervisningen genom att alla dokument finns på google dokument. Föräldrar har tillgång till läxor och andra uppgifter som eleverna arbetar med. Vi använder oss bl a av metoden “visible thinking” för att utveckla elevernas förmåga att reflektera och analysera.Alla har rätt att med trygghet, respekt och glädje få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Känslan att lyckas är viktig!

Det dagliga arbetet genomsyras av att man visar respekt och omtanke om varandra och den omgivande miljön.
Vår ambition är att lärandet ska vara levande och verklighetsförankrat. Vår unika närmiljö gör det möjligt att upptäcka och utforska bland annat växt- och djurriket. Vi besöker museer och utställningar som är relevanta för vår undervisning.

För att kunna koncentrera sig och sitta still är det viktigt att få röra på sig. Vi har idrottslektioner i på Campus . 

Barnen är indelade i faddergrupper som är åldersblandade från Förskoleklass till åk 6 i skolan. Vi har elevråd och klassråd.

Vi som jobbar i åk 2-3 är Jonna, Stefan och Nuria.
Jonna är behörig lärare. 

Kontaktuppgifter
Lärarna i åk 2-3 kan nås på e-post:

jonna@monvax.com 

Kontakt


Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan!

Sjukanmälan
Telefon: 08-541 337 50

Ledighetsansökan
Ladda ned pdf här


Förskolan
Telefon: 08-541 323 55
Rektor: 073-151 15 40
E-post: sofia-lr@monvax.com

Kullaskogsvägen 1
185 37 Vaxholm

Skolan
Telefon: 073-151 15 40
E-post: sofia-lr@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Fritids
Telefon: 073-368 80 68
E-post: sofia-lr@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Elevhälsoteam
Skolsköterska: Annika Teiner
E-post: annika-teiner@monvax.com

Kurator: Frida Söderblom
E-post: frida-soderblom@monvax.com