F - 1


Verksamhet
Alla har rätt att med trygghet, respekt och glädje få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Känslan att lyckas är viktig!

Montessoripedagogiken ger barnet möjlighet att kunskapsmässigt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. För att främja koncentrationen är miljön viktig. Eleverna får i en lugn och välordnad miljö arbeta med olika uppgifter.

Eleverna har sina arbetsplatser på skolans mellersta plan. Där är miljön tydligt montessoriinspirerad. Under dagen genomförs pass i både åldersblandade och åldershomogena grupper.

Förskoleklassen arbetar mycket med språklekar, bokstavsinlärning, matematiklekar mm, allt under lekfulla former.

Det dagliga arbetet genomsyras av att man visar respekt och omtanke om varandra och den omgivande miljön.
Vår ambition är att lärandet ska vara levande och verklighetsförankrat. Vår unika närmiljö gör det möjligt att upptäcka och utforska växt- och djurriket. Vi besöker museer och utställningar som är relevanta för vår undervisning.

Vi inleder varje morgon med en lugn stund och lyssnar på musik.
För att kunna koncentrera sig och sitta still är det viktigt att också få röra på sig mycket. Vi rör oss bla till Friskis och Svettis Röris-program för barn och vi tar dagligen en promenad till/från lunchen.
Vi har också idrottslektion på Vaxö Skola och även utomhusidrott.

Kontaktuppgifter:
Carina är behörig lärare och ansvarar för F-1 tillsammans med Ann och Christine.

carina@monvax.com

ann-loden@monvax.com

christine-busig@monvax.com

Kontakt


Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan!

Sjukanmälan
Telefon: 08-541 337 50

Ledighetsansökan
Ladda ned pdf här


Förskolan
Telefon: 08-541 323 55
Rektor: 073-151 15 40
E-post: sofia-lr@monvax.com

Kullaskogsvägen 1
185 37 Vaxholm

Skolan
Telefon: 073-151 15 40
E-post: sofia-lr@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Fritids
Telefon: 073-368 80 68
E-post: sofia-lr@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Elevhälsoteam
Skolsköterska: Annika Teiner
E-post: annika-teiner@monvax.com

Kurator: Frida Söderblom
E-post: frida-soderblom@monvax.com