Fritids


Verksamhet
Vårt fritids ger eleverna möjlighet att utveckla många olika förmågor.

Leken är viktig likväl som möjligheten att lära sig nya saker.

 • fri lek på gården, bygga kojor, klättra, leka roll-lekar, byggprojekt i sandlådan, lekstugan används som del i olika lekar
 • digital träning - vi provar Minecraft och programmering
 • vi testar olika naturvetenskapliga experiment
 • fritt skapande, snickra och pyssla
 • drama/teater.

Social utveckling arbetar vi kontinuerligt med:

 • att behandla alla som man själv vill bli behandlad
 • att respektera varandras lekar och inte störa
 • att alla ska ha möjlighet att få vara med och leka
 • att ett nej är ett nej
 • att visa omtänksamhet och lära av varandra
 • att lära sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andras åsikter och känslor.

Vi på fritids strävar alltid efter att vara glada och positiva, lyhörda och tydliga, konsekventa och lugna i vårt agerande gentemot barnen.

Vi som arbetar på fritids heter Luis, My, Ann och Linnéa. På förmiddagarna är vi på skolan och är knutna till en klass.
Ann och Christine - åk F-1
Luis och Nuria - åk 2-3
Mannis och Stefan - åk 4-6

Kontaktuppgifter
Telefonnummer till oss är 073-3688068.
E-post skickar man till 

ann-loden@monvax.com

christine-busig@monvax.com

luis@monvax.com

nuria@monvax.com

manuel-fernandez@monvax.com

Kontakt


Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan!

Sjukanmälan
Telefon: 08-541 337 50

Ledighetsansökan
Ladda ned pdf här


Förskolan
Telefon: 08-541 323 55
Rektor: 073-151 15 40
E-post: rektor@monvax.com

Kullaskogsvägen 1
185 37 Vaxholm

Skolan
Telefon: 073-151 15 40
E-post: rektor@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Fritids
Telefon: 073-368 80 68
E-post: rektor@monvax.com

Johannesbergsvägen 3A
185 31 Vaxholm

Elevhälsoteam
Skolsköterska: Annika Teiner
E-post: annika-teiner@monvax.com

Kurator: Vakant
E-post: rektor@monvax.com